PROPUH CABARET

21/04/202419:00KUC TRAVNOZagreb7E
Mjesec cirkusa u Triko cirkus teatru…..
kabaret (njem. Kabarett < franc. cabaret: mala pozornica za aktualne društveno-kritičke predstave < srednjoniz. cabret, cambret: točionica, krčma), malo zabavno kazalište koje izvodi program sastavljen od pjevanja, plesnih točaka i humoristično-satiričnih skečeva. Razvilo se u XIX. st. u francuskim klubovima i gostionicama.
Igraju:
Sara Blažić
Ester Davies
Ivana Grubišić
Marijana Mijatović
Ana Milić Štrkalj
Maja Pranić
Sanja Radić
Sara Špehar
Glazbena pratnja: Damir Horvat
Koncept i režija: Marija Antić
Asistent režije: Sara Blažić
Tekst: Marija Antić, Sara Blažić, Ester Davies, Maja Pranić, Sanja Radić, Sara Špehar, Dobriša Cesarić
Glazba: Damir Horvat, Sara Blažić, Mak Kišević
Kostimi: Katarina Zaninović
Dizajn i vizuali: Sara Špehar
Suradnici za pokret: Iva Peter Dragan, Filip Sever, Ester Davies
Marketing i prodaja: Ivana Grubišić
PR: Ana Milić Štrkalj
Lektura i korektura: Marijana Mijatović
Autor fotografija: Bruno Lovrenčić
DOB: + 18
Produkcija: Triko Cirkus Teatar i OU Canta!
Premijerna izvedba: KUC TRAVNO, travanj 2024.
Realizacija predstave financijski je potpomognuta sredstvima zaklade Kultura Nova.