OTVORENE PRIJAVE ZA CIRKUS EXPRESS 2021/2022

Dragi naši artisti i crikusanti!
Ove sezone ponovno primamo prijave za izvedbe cirkuskih predstava za djecu u sklopu našeg programa matineja  – CIRKUS EXPRESS!
Predstave se izvode u TRIKO CIRKUS STUDIJU, Vlaška 92., jednom mjesečno od listopada do ožujka.

Poziv je otvoren do 20. 10. 2021., a  finalan popis izvođača i potpun program objavit ćemo na našim mrežnim i FB stranicama.

Prijave se primaju preko google obrasca:

Za više informacija kontaktirati možete na trikocirkus@gmail.com.

Program je potpomognut sredstvima Ministarstava kulture i medija RH te Zaklade Kultura nova.