KLAUNSKI CABARET TRIKO CIRKUS TEATAR

Klaun je neprestani proces traženja, isprobavanja, otkrivanja.... Klaun je životni odabir!

Ova večer točaka u maniri kazališnog klauna vrhunac je istraživanja i samostalnog rada na zadanu temu svakog od uključenih klaunova, rad na točkama koje su zamislili i izveli sami ili uz pomoć drugih klaunova, pod budnim okom mentorice, pedagoginje i redateljice Lee Delong.
I bez četvrtog zida molim! Jer klaun ne postoji bez publike!
A dok se smije klaunu, publika se zapravo smije sama sebi!

Klaun je neprestani proces traženja, isprobavanja, otkrivanja…. Klaun je životni odabir!
Mentorstvo i režija: Lee Delong
igraju:
Nikolina Majdak
Sanja Drakulić
Davorka Horvat
Iva Peter-Dragan
Nino Dabac
Zoran Vukić

muziciraju: Nicolas Sinković & Frederic Lang

produkcija: Triko Cirkus Teatar (Klaunska platforma 2016)

Ova večer točaka u maniri kazališnog klauna vrhunac je istraživanja i samostalnog rada na zadanu temu svakog od uključenih klaunova, rad na točkama koje su zamislili i izveli sami ili uz pomoć drugih klaunova, pod budnim okom mentorice, pedagoginje i redateljice Lee Delong.
I bez četvrtog zida molim! Jer klaun ne postoji bez publike!
A dok se smije klaunu, publika se zapravo smije sama sebi!

Program je ostvaren uz potporu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba i Ministarstva kulture RH